Richtlijnen

Invullen wedstrijdblad.

Druk steeds het wedstrijdblad af samen met de spelerslijsten. Op de spelerslijsten staan de spelers met hun huidig zomerklassement. Deze werden door de clubverantwoordelijke doorgegeven. De kapitein van de ploeg die een nieuwe speler opstelde, zal de gegevens doormailen naar ART in begin van de daaropvolgende week.Vervolgens kan het uitslagenblad worden aangepast en wordt deze toegevoegd aan de spelerslijst. Bij een volgende ontmoeting staat de nieuwe speler dus op de spelerslijst.

Warmte maatregelen (vanaf 28°)

Op het terrein een mogelijke schaduwplek (parasol) en een emmer water voorzien (eventueel met ijsblokjes). De pauzes bij de kantwissels verlengen: 2 min ipv 1 minuut! Per set en bij de kantwissel éénmaal op vraag van een speler zelfs 5 tot 10 minuten extra rusttijd. Tussen de sets een pauze van 15 minuten en deze tijd gebruiken om te sproeien, dit brengt ook al extra verkoeling. In onderling akkoord van beide kapiteins kan er beslist worden om de speeltijden in te korten.

Wedstrijden spelen met het "gouden punt”! Dat wil dus zeggen dat bij 40/40 de ontvangers kiezen wie gaat ontvangen, waarna de serveerder naar die ontvanger moet opslaan. De ontvangers staan wel op hun juiste plaats. Diegene die dan deze balwisseling wint, heeft ook het punt gewonnen. Enkel bij dubbel gemengd wordt er steeds naar hetzelfde geslacht geserveerd, de ontvanger blijft ook op zijn of haar plaats staan. Op deze manier worden ellelange spelletjes vermeden, wat bij hoge temperaturen ook zorgt voor kortere wedstrijden. Deze regel is ook al van toepassing bij dubbelwedstrijden op de European Open. Moet wel bij aanvang van een ontmoeting door beide kapiteins worden overeengekomen. Is dan ook van toepassing op de ganse ontmoeting.