Reglement

ALGEMEEN REGLEMENT

Download als tekst

1. Alle leden aangesloten bij een club uit de regio Antwerpen en eveneens aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen kunnen deelnemen mits te voldoen aan volgende voorwaarden:

   1.1. Aangesloten zijn bij de club van inschrijving, een ploeg kan ook bestaan uit spelers/sters van verschillende clubs .
   1.2. De leeftijdsgrens bereiken of bereikt hebben in de loop van het speeljaar volgens leeftijdsgrens vermeld in reeksindeling.

2. De inschrijving van een ploeg wordt aanvaard mits de storting van 20,00 € per ingeschreven ploeg op het rekeningnummer vermeld op het inschrijvingsblad met vermelding van “ ART + clubstamnummer + reeks(en) “.

3. Alle communicatie van en naar de ploegen zal gebeuren via het e-mailadres(sen) opgegeven bij de inschrijving.

   3.1. Het inschrijvingsformulier zal ondertekend worden door een bestuurslid met vermelding van telefoon en e-mailadres.
   3.2. Ook zal er gevraagd worden om een ploegverantwoordelijke per ingeschreven reeks met vermelding van telefoon en e-mailadres.

4. De verantwoordelijke van de thuisploeg zal binnen de 48 uren de uitslagen van de wedstrijd volledig invullen via de website “ art-antwerpen.be “ , aansluitend zullen automatisch de gegevens verwerkt worden en het klassement aangepast worden. Nieuwe Spelers die deelnamen en niet in de lijst voorkwamen direct doormailen. Bij problemen en/of foutieve verwerking kan het wedstrijdblad gestuurd worden naar info@art-antwerpen.be

5. De thuisploeg zorgt voor degelijke wedstrijdballen, de ploegkapiteins zullen er op toezien dat er in een correcte tenniskledij gespeeld zal worden. De wedstrijden zullen plaats hebben op 2 velden.

6. De resultaten behaald in de ART zomercompetitie komen niet in aanmerking voor het TV klassement van de spelers/speelsters.

7. De thuisploeg beslist op welke ondergrond ( binnen/en buiten ) er zal gespeeld worden en zal deze keuze melden op het inschrijvingsformulier. Indien er ander schoeisel vereist om veiligheidsredenen om op bepaalde ondergrond te spelen, moet de thuisploeg dit melden aan de bezoekers. Als er MOET gespeeld worden met een gladde zool, zal de thuisploeg hiervoor moeten zorgen.

8. Bij regenweer beslist enkel de thuisploeg of er op de buitenvelden kan gespeeld worden.

   8.1. Bij clubs die over binnenvelden beschikken en deze gratis voor de ontmoeting ter beschikking stellen moeten de wedstrijden doorgang vinden.
   8.2. Als beide ploegen aanwezig zijn en er mogelijk nog kan gespeeld worden dient er een wachttijd van 2 uur gerespecteerd te worden.
   8.3. Bij onderling akkoord van beide ploegen, kan er ook bij slechte weersomstandigheden, bij de bezoekende club of een andere indoor sportclub worden gespeeld. De kosten hiervoor zijn ten laste van de ontvangende ploeg.
   8.4. Indien er onmogelijk kan gespeeld worden dienen beide ploegen onderling een nieuwe datum af te spreken en deze door te geven binnen 1 week van uitstel naar info@art-antwerpen.be

9. Bij extreem warm weer kan er onderling overlegd worden om de wedstrijden op een ander uur of datum te spelen. Minstens 48 uur voordien afspraken maken omtrent eventuele verschuivingen. Bij wijziging van datum gelieve deze dan ook binnen de week door te geven naar info@art-antwerpen.be

10. Bij het opstellen van de ploeg worden volgende regels in acht genomen:

Bij aanvang van een ontmoeting moeten steeds voldoende spelers aanwezig zijn. De eerste 4 spelers voor de eerste 2 wedstrijden van in het begin..

   10.1. Er wordt enkel met de dubbelklassementen gespeeld, geldig op 1 juni (zomerklassement) en dit voor de rest van het seizoen. 
   10.2. Ontmoeting: Ploeg 1 ( 3 ) met hoger puntenaantal dan ploeg 2 ( 4 ). Deze volgorde blijft ook gelden als maar op 1 terrein kan worden gespeeld. 
   10.3. Als beide ploegen over hetzelfde aantal punten beschikt moet de ploeg met de hoogst geklasseerde speler als eerste aantreden.
   10.4. In één ontmoeting mag men niet 2 keer dezelfde combinatie opstellen.

11. Er zal per reeks een klassement opgemaakt worden aan de hand van de behaalde uitslagen.

   11.1. Er wordt gespeeld naar 2 sets, bij 6-6 wordt een Tiebreak gespeeld naar 7 met 2 punten verschil.
   11.2. Bij gelijke stand na 2 sets wordt er een 3de set gespeeld in de vorm van een Tiebreak maar dan tot 10 met 2 punten verschil.
   11.3. Men mag geen speler/ster opstellen met een hoger klassement dan toegestaan in de reeks.

12. Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van de uitslagen ingebracht via de website. Een gewonnen wedstrijd geeft 2 punten en een gelijkgespeelde wedstrijd 1 punt.

   Bij gelijkheid van punten worden volgende criteria gehandhaafd:

   12.1. Gewonnen ontmoetingen
   12.2. Bij gelijke stand van zowel de punten, sets, games als gewonnen ontmoetingen wordt vervolgens gekeken naar:
      12.2.1. Winnaar van het onderlinge duel(s)
      12.2.2. Bij een gelijkheid, de ploeg met de meeste gewonnen sets
      12.2.3. Na gelijkheid van de sets de ploeg met de meeste gewonnen games
      12.2.4. Indien dit alles gelijk blijft zullen beide ploegen de ranking delen.

13. Een ploeg die geen 3/4 van de wedstrijden heeft gespeeld wordt niet opgenomen in het klassement en vervallen alle uitslagen van de andere wedstrijden, dit om een eerlijk klassement op te maken.

14. Betwistingen niet voorzien in het reglement zullen door het bestuur beslecht worden.

15. Er kan ingeschreven worden in volgende reeksen met één of meerdere ploegen:

   15.1. Dubbel Dames +35 (25 punten):

      15.1.1. Er worden 4 dubbelwedstrijden gespeeld.
      15.1.2. Minimum leeftijd 35 jaar (zijn of worden in dit speeljaar)
      15.1.3. Het maximum klassement van de speler is 20 punten.
      15.1.4. Per veld mag een maximum van 25 punten opgesteld worden.
      

    15.2. Dubbel Heren +40 (25 punten):

      15.2.1. Er worden 4 dubbelwedstrijden gespeeld.
      15.2.2. Minimum leeftijd 40 jaar (zijn of worden in dit speeljaar).
      15.2.3. Het maximum klassement van de speler is 20 punten.
      15.2.4. Per veld mag een maximum van 25 punten opgesteld worden.
    

    15.3. Dubbel Gemengd +35 (25 punten):

      15.3.1. Er worden 4 dubbelwedstrijden gespeeld.
      15.3.2. Minimum leeftijd 35 jaar (zijn of worden in dit speeljaar).
      15.3.3. Het maximum klassement van de speler/speelster is 20 punten.
      15.3.4. Per veld mag een maximum van 25 punten opgesteld worden.
     

16. Maaltijden: de ontvangende ploeg stelt de bezoekende ploeg 48 uur op voorhand in kennis van: voorstel voor een maaltijd of snack en de kostprijs hiervoor. De bezoekende ploeg deelt op voorhand mee hoeveel spelers hiervan wensen gebruik te maken. En of er een mogelijkheid is om op eigen kosten een andere maaltijd te nuttigen.